[1]
Jacobsen, J.T. 2019. NATOs offensive cyberspaceoperationer. Muligheder og udfordringer ved NATOs forespørgselsdrevne og effektbaserede tilgang. Internasjonal Politikk. 77, 3 (sep. 2019), 241-251. DOI:https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1393.