[1]
Muller, L.P. 2019. Inn i gråsonen: avskrekking som forsvar av cyberspace?. Internasjonal Politikk. 77, 3 (sep. 2019), 288–295. DOI:https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1397.