[1]
Rottem, S.V. mfl. 2020. Arktisk råd i spennet mellom forskning, forvaltning og politikk. Internasjonal Politikk. 78, 3 (sep. 2020), 284–310. DOI:https://doi.org/10.23865/intpol.v78.1504.