[1]
Græger, N. 2019. Iver B. Neumann, forsvarsdebatten og fagtradisjoner – kritiker, rabulist og nybrottsmann. Internasjonal Politikk. 77, 2 (jun. 2019), 133-139. DOI:https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1608.