[1]
Larsen, E.S. 2020. Færøernes militærgeografiske betydning for USA og NATO. Internasjonal Politikk. 78, 3 (sep. 2020), 233–256. DOI:https://doi.org/10.23865/intpol.v78.1807.