[1]
Kværne, J.H. 2020. «Isto sranje, novo pakovanje». 25 år etter Srebrenica: Ideen om etnisk rene stater har fortsatt betydning i Bosnia-Hercegovina. Internasjonal Politikk. 78, 2 (jun. 2020), 207-216. DOI:https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2319.