[1]
Moe, A. og Jensen, Ø. 2020. Svalbard og havområdene – nye utenrikspolitiske utfordringer for Norge?. Internasjonal Politikk. 78, 4 (des. 2020), 511–522. DOI:https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2388.