[1]
Eriksen Søreide, I. 2020. Mennesker, muligheter og norske interesser i nord – ny giv for nordområdepolitikken. Internasjonal Politikk. 78, 4 (des. 2020), 456-460. DOI:https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2710.