[1]
2001N.1. 1. Volum 59. Internasjonal Politikk. 59, (1).