[1]
Mouritzen, H. 2022. Grænser for handlefrihed: Skandinaviske stater i asymmetrisk bilateralt diplomati. Internasjonal Politikk. 80, 1 (jan. 2022), 6–27. DOI:https://doi.org/10.23865/intpol.v80.3078.