[1]
Saxi, H.L. 2021. Sikkerhetspolitikk, kultur eller økonomi? Konkurrerende forklaringer på omstillingen av Forsvaret etter den kalde krigen. Internasjonal Politikk. 79, 2 (jun. 2021), 190–207. DOI:https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3102.