[1]
Mouritzen, H. 2021. ’Aktivisme’: drop det begreb!. Internasjonal Politikk. 79, 2 (mai 2021), 185–187. DOI:https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3163.