[1]
Ekkeren Onsager, J. og Stuvøy, K. 2022. Barentssamarbeidet og geopolitisk spenning: En analyse av norske erfaringer og legitimeringspraksiser. Internasjonal Politikk. 80, 3 (sep. 2022), 350–374. DOI:https://doi.org/10.23865/intpol.v80.3577.