[1]
Halvorsen, A. 2021. Pandemirespons og global helse i norsk utenrikspolitikk – og i FNs sikkerhetsråd. Internasjonal Politikk. 79, 4 (des. 2021), 444–449. DOI:https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3643.