[1]
Andersen, A.T. 2022. I atomvåpnenes skygge: Amerikansk atomstrategi og Norge. Internasjonal Politikk. 80, 3 (okt. 2022), 375–399. DOI:https://doi.org/10.23865/intpol.v80.3794.