[1]
Lanteigne, M. 2016. Norden og Kina: «Smått er godt» Islands økonomiske diplomati med Kina. Internasjonal Politikk. 74, 3 (sep. 2016). DOI:https://doi.org/10.17585/ip.v74.497.