[1]
Fagerberg, J. 2023. Det globale grønne skiftet: Mer evolusjon enn revolusjon . Internasjonal Politikk. 81, 3 (aug. 2023), 465–491. DOI:https://doi.org/10.23865/intpol.v81.5656.