[1]
Endresen, C. 2016. Reform, sekularisme og globalisering. Internasjonal Politikk. 74, 4 (des. 2016). DOI:https://doi.org/10.17585/ip.v74.630.