[1]
Breitenbauch, H. Ø. 2017. Det store nordiske rum: Trump, Putin og geopolitikkens uafvendelighed. Internasjonal Politikk. 75, 1 (mar. 2017). DOI:https://doi.org/10.23865/ip.v75.692.