[1]
Haugevik, K.M. 2017. Hva betyr brexit for utenforlandet Norge?. Internasjonal Politikk. 75, 2 (okt. 2017). DOI:https://doi.org/10.23865/intpol.v75.945.