(1)
Bragdø-Ellenes, S. C.; Torjesen, S. Diplomatisk Hodebry: Internasjonale Reaksjoner På Kontroversielle avgjørelser I Norsk Barnevern. Internasjonal Politikk 2020, 78, 1-31.