(1)
Andersen, M. S. Brende, Kina, Og En Skiftende Verdensorden. Internasjonal Politikk 2018, 75, 278-285.