(1)
Jensen, M. S. Cyberresiliens, Sektorprincip Og Ansvarsplacering – Nordiske Erfaringer. Internasjonal Politikk 2019, 77, 266-277.