(1)
Kristiansen, M.; Hoem, N. Avskrekking Som Element I Cybersikkerhetsstrategi Fra Et småstatsperspektiv. Internasjonal Politikk 2019, 77, 252-265.