(1)
Rottem, S. V.; Soltvedt , I. F. .; Prip, C. Arktisk råd I Spennet Mellom Forskning, Forvaltning Og Politikk. Internasjonal Politikk 2020, 78, 284-310.