(1)
Græger, N. Iver B. Neumann, Forsvarsdebatten Og Fagtradisjoner – Kritiker, Rabulist Og Nybrottsmann. Internasjonal Politikk 2019, 77, 133-139.