(1)
Knutsen, T. L. Ivers Oeuvre. Internasjonal Politikk 2019, 77, 148-157.