(1)
Græger, N. Veivalg Og Spenninger I Norsk Sikkerhetspolitikk: Norges Forhold Til NATO Og EU. Internasjonal Politikk 2019, 77, 84-94.