(1)
Neumann, I. B. Svar. Internasjonal Politikk 2019, 77, 167-171.