(1)
Schia, N. N. Forord: Neumann, NUPI Og Utenriksdebatten. Internasjonal Politikk 2019, 77, 131-132.