(1)
Larsen, E. S. Færøernes militærgeografiske Betydning for USA Og NATO. Internasjonal Politikk 2020, 78, 233-256.