(1)
Graver, H. P. Velkommen Til 2040 – Slik nådde Vi klimamålet. Internasjonal Politikk 2019, 77, 190-196.