(1)
Jørgensen, A.-K.; Østhagen, A. Norges Vern Av Suverene Rettigheter Rundt Svalbard: Russiske Persepsjoner Og Reaksjoner. Internasjonal Politikk 2020, 78, 167-192.