(1)
Svendsen, Øyvind; Rieker, P. Spin-off Av EØS? Norge Og Europeisk Utenriks-, Sikkerhets- Og Forsvarssamarbeid. Internasjonal Politikk 2019, 77, 378-387.