(1)
Nielsson, E. T.; Hauksdottir, G. R. T. Kina, Investeringer Og Sikkerhetspolitikk: Politikk Og Perspektiver I Norden – Island:. Internasjonal Politikk 2020, 78, 68-78.