(1)
Hjorth, R.; Britz, M. Amerikansk Strategisk återhållsamhet Och Europeisk Strategisk Respons – Tre Typer Av Strategisk Respons Mot Bakgrund Av Brexit. Internasjonal Politikk 2021, 79, 114-131.