(1)
Heier, T.; Mobech-Hanssen, B. E. Et Forsvar I Digital Krise?. Internasjonal Politikk 2020, 78, 362-382.