(1)
Mønnesland, S. Srebrenica 25 år Etter – Hvordan Kunne Folkemordet Skje?. Internasjonal Politikk 2020, 78, 195-206.