(1)
Østhagen, A.; Vigeland Rottem, S. Stormaktspolitikk Og økt Spenning? Kunsten å Skille Mellom Is Og Bart I Arktis. Internasjonal Politikk 2020, 78, 466-477.