(1)
Steinveg, B.; Medby, I. A. Nordområdenarrativer Og Identitetsbygging I Nord. Internasjonal Politikk 2020, 78, 535-544.