(1)
Moe, A.; Jensen, Ø. Svalbard Og havområdene – Nye Utenrikspolitiske Utfordringer for Norge?. Internasjonal Politikk 2020, 78, 511-522.