(1)
Hoel, A. H. Hav, Fisk Og Ressursforvaltning I nordområdene. Internasjonal Politikk 2020, 78, 500-510.