(1)
Schmidt, J. L. Byrdedelingsdebatter I NATO Og Dansk Forsvarspolitik. Internasjonal Politikk 2021, 79, 132-154.