(1)
Schjelderup, G.; Sævold, K. I Sentralbankens Blindsoner. Internasjonal Politikk 2021, 79, 240-256.