(1)
Eriksen Søreide, I. Mennesker, Muligheter Og Norske Interesser I Nord – Ny Giv for nordområdepolitikken. Internasjonal Politikk 2020, 78, 456-460.