(1)
Gahr Støre, J. En Ny Giv I nordområdepolitikken. Internasjonal Politikk 2020, 78, 461-465.