(1)
2000N. 3. Volum 58. Internasjonal Politikk 1, 58.