(1)
2001N. 1. Volum 59. Internasjonal Politikk 1, 59.