(1)
2001, N. 1. Volum 59. Internasjonal Politikk 2016, 59.