(1)
2001N. 3. Volum 59. Internasjonal Politikk 1, 59.